Schriftelijke vraag E-005948/12 Peter van Dalen (ECR), Thijs Berman (S&D) en Sir Graham Watson (ALDE) aan de Commissie (Vicevoorzitter — Hoge Vertegenwoordiger). VP/HR — Gedwongen (kinder-)arbeid van Dalit-meisjes in de kledingindustrie van in de EU gevestigde bedrijven