Schriftelijke vraag E-4813/09 van Diogo Feio (PPE) aan de Commissie. Richtlijn betreffende consumentenrechten