Schriftelijke vraag E-0586/08 van Horst Schnellhardt (PPE-DE) aan de Commissie. Omzetting van Verordening (EG) nr. 1893/2006