Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Bijlage bij de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Naar een EU-strategie ten aanzien van invasieve soorten - Effectbeoordeling - Samenvatting {COM(2008) 789 definitief} {SEC(2008) 2887}