Zaak C-497/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 30 april 2009 — CAS Succhi di Frutta SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Aanbestedingsprocedure — Betaling in natura — Betaling van opdrachtnemers in andere vruchten dan die welke in bericht van aanbesteding zijn genoemd — Causaal verband)