Rådets fælles aktion 2009/130/FUSP af 16. februar 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien