Schriftelijke vraag E-008953/11 João Ferreira (GUE/NGL) aan de Commissie. Communautaire steun voor theater