Schriftelijke vraag P-0187/07 van Joan Calabuig Rull (PSE) aan de Commissie. Hervorming van de GMO voor groenten en fruit