Gemeenschappelijk Optreden 2007/501/GBVB van de Raad van 16 juli 2007 betreffende de samenwerking met het Afrikaans Centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme, in het kader van de uitvoering van de terrorismebestrijdingsstrategie van de Europese Unie