Zaak T-467/09: Beroep ingesteld op 19 november 2009 — Stelzer/Commissie