Mededeling van de Commissie over de bij artikel 1, lid 4, van Richtlijn 96/67/EG van de Raad vastgestelde procedure, tot intrekking en vervanging van de Mededeling van de Commissie van 17 december 2009