Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 september 2010. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 september 2010.#EMI Group Ltd tegen The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.#Verzoek om een prejudiciële beslissing: VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre - Verenigd Koninkrijk.#Zesde btw-richtlijn - Artikel 5, lid 6, tweede volzin - Begrip ‚monster’ - Begrip ‚geschenken van geringe waarde’ - Muziekopnames - Gratis verstrekking voor promotiedoeleinden.#Zaak C-581/08.