EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 9/2008 ( 2008. gada 1. februāris ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)