Schriftelijke vraag E-4912/09 van Andreas Mölzer (NI) aan de Commissie. EU-asielpakket — gevolgen voor Italië