Schriftelijke vraag E-2148/08 van Dominique Vlasto (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van de regelgeving inzake anemometrie voor helikopters