Schriftelijke vraag P-002935/11 Kriton Arsenis (S&D) aan de Commissie. Kernongeluk in Japan en energiemix van de EU