Schriftelijke vraag E-007184/12 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) en Marije Cornelissen (Verts/ALE) aan de Commissie. Werkloosheidsuitkeringen en vrij verkeer