Schriftelijke vraag E-4549/08 van Stavros Lambrinidis (PSE) aan de Commissie. Bestrijding van het witwassen van geld