Oproep tot het indienen van voorstellen IX-2010/02 — Subsidies aan politieke stichtingen op Europees niveau