Cultuur (2007-2013) — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/23/07 — Steun aan culturele acties: meerjarige samenwerkingsprojecten (deel 1.1), samenwerkingsacties (deel 1.2.1)