Zaak T-163/12: Beroep ingesteld op 11 april 2012 — Ternavsky/Raad