Verordening (EG) nr. 158/2009 van de Commissie van 25 februari 2009 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 16 tot en met 20 februari 2009 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten