Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) (COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD))