Zaak C-620/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 20 augustus 2019 – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T. handelend als curator van J & S Service UG