Uitvoeringsverordening (EU) nr. 564/2012 van de Commissie van 27 juni 2012 tot vaststelling, voor 2012, van de begrotingsmaxima voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening waarin Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad voorziet