Verordening (EG) nr. 1151/2008 van de Commissie van 20 november 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit