Verordening (EG) nr. 737/2009 van de Commissie van 11 augustus 2009 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 3 tot en met 7 augustus 2009 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten