Beschikking van de Commissie van 17 maart 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en van aquacultuurprodukten van oorsprong uit Albanië (Voor de EER relevante tekst) (95/90/EG)