Rectificatie van Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet ( PB L 167 van 30.4.2004 , gerectificeerd in PB L 201 van 7.6.2004 )