Schriftelijke vraag E-2636/07 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Bijeenkomst EU-VS