Zaak C-105/08: Beroep ingesteld op 6 maart 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek