Zaak C-338/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Oostenrijk) op 24 augustus 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH