Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen.)