Likvidācijas process – Lēmums par likvidācijas uzsākšanu attiecībā uz Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Publikācija, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu 14. pantu.)