Zaak C-66/07: Beroep ingesteld op 8 februari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland