Schriftelijke vraag E-6857/08 van Robert Kilroy-Silk (NI) aan de Commissie. Mensenrechten in Colombia