Zaak C-393/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italië) — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar-Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Nationale wetgeving inzake openingsuren en sluitingsdagen van apotheken — Vrijstelling — Beslissingsbevoegdheid van bevoegde autoriteiten)