Besluit van 28 maart 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2006 tot aanpassing van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en enkele andere wetten aan richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (Stb. 2007, 58), en het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006