Zaak C-369/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Maatregelen ter uitvoering van arrest van Hof — Artikel 228 EG — Geldelijke sancties — Dwangsom — Forfaitaire som)