2012/342/EU: Besluit van de Raad van 22 juni 2012 houdende benoeming van een Duits plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s