Schriftelijke vraag E-0650/08 van Costas Botopoulos (PSE) aan de Commissie. Onderzoek en innovatie in Griekenland