Besluit van 1 november 2007, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met reductie van administratieve lasten en aanpassing van een aantal besluiten in verband met verwijzing naar het Schepenbesluit 1965, en aanpassing van het Scheepvaartreglement territoriale zee in verband met havenstaatcontrole