Zaak C-245/07: Beschikking van de president van het Hof van 5 december 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland