Schriftelijke vraag E-6517/08 van Adamos Adamou (GUE/NGL) aan de Commissie. Onevenwichtige verdeling gevaarlijk in de lidstaten door het gebruik van financiële producten met een hoog risico