Schriftelijke vraag P-5950/09 van Carlo Fidanza (PPE) aan de Raad. Maatregelen om verwarring te voorkomen tussen de EU-instellingen en de Raad van Europa, naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens inzake de aanwezigheid van kruisbeelden in Italiaanse scholen