Schriftelijke vraag E-009172/11 María Irigoyen Pérez (S&D) aan de Commissie. Opschorting van het toekennen van Europese fondsen aan de lidstaten die een hoge schuldenlast hebben of die meer schulden hebben dan toegestaan