Schriftelijke vraag E-005198/11 Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) aan de Commissie. Activiteiten in het kader van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020