Schriftelijke vraag E-6478/09 van Hans-Peter Martin (NI) aan de Raad. Herenakkoord met het Europees Parlement