Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 23 september 2009.