Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 maart 2009, nr. Z/VU-2913496, houdende wijziging van bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen